By

XÂY DỰNG THEO QUY CHẾ MỚI

Trang Chủ Xin Phép Xây Dựng Hoàn Công Hợp Thức Hoá X XÂY DỰNG THEO QUY CHẾ MỚI Quyết định 56/2021/QĐ-UBND, do UBND TP Hồ Chí Minh ban hành áp dụng cho toàn thành phố. Trong đó có 18...

  • 0 Comments
  • 15/12/2023